Wij zijn druk bezig om alles wat mee was naar Heksfest uit te pakken. De webshop zal komende tijd weer worden aangevuld. Mocht je naar iets op zoek zijn wat niet op de webshop staat? Stuur je vraag dan naar mijn Whatsapp 06-15278965

Algemene voorwaarden behandelingen

Praktijk De Gouden Driehoek hanteert onderstaande algemene voorwaarden voor behandelingen. Als je een afspraak maakt bij De Gouden Driehoek ga ik ervan uit dat je op de hoogte bent van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Algemeen behandelingen

De praktijk zal de behandeling naar beste kunnen uitvoeren. De duur van de behandeling kan variëren en wordt bepaald door de praktijk. De praktijk behoudt zich ten aller tijden het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

De Gouden Driehoek is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen zwangerschap, blessures en medicijngebruik.


Gegevens die je verstrekt tijdens het intakegesprek en tijdens de behandelingen worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder toestemming aan derden verstrekt..
Een behandeling bij De Gouden Driehoek vervangt geen reguliere medische behandeling van een arts! Wij stellen geen medische diagnoses en claimen niet dat wij ziektes of aandoeningen kunnen genezen. Wij zullen nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.


Je maakt uit vrije wil gebruik van de behandelingen van De Gouden Driehoek. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens of na gebruikmaking van onze behandelingen cq bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van de behandeling.


Bij De Gouden Driehoek kun je NIET terecht voor erotische massages. Daarvoor kun je via google vast een andere, geschikte masseur vinden.


De Gouden Driehoek houdt zich het recht voor om cliënten te weigeren.


Betaling geschiedt direct na de behandeling. Betaling kan contant of via een Tikkie.


Kadobonnen zijn inwisselbaar tot 1 jaar na datum van afgifte.


Annuleren van een afspraak.

De Gouden Driehoek hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een behandeling ben je geen kosten verschuldigd.
Bij annulering 24 uur voor aanvang van een behandeling ben je 50% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een massage ben je 100% van het bedrag voor de massage verschuldigd.

 

Aanmelden/Aansprakelijkheid

Aanmelden voor een behandeling geschiedt na telefonische persoonlijke aanmelding, via email of whatsapp vermeld op de website. Met je aanmelding verklaar je akkoord te gaan met het feit dat je op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid

Reiki

Bij de eerste  afspraak van een Reiki behandeling hebben we een korte intake om te kijken of ik tijdens de behandeling ergens rekening mee moet houden (bv aanraken of  niet)tijdens de behandeling.  Ben je onder behandeling bij een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dien je behandelend arts/specialist of jezelf voor aanvang van deelname aan een Reiki behandeling de praktijk hiervan op de hoogte.